• Meny
  • Meny

Tag - tidszone

Tidszone og indstilling af ur

Tid i verden er opdelt i tidszoner. En tidszone er en region i verden, som er bestemt ud fra længdegrader, hvor den lokale tid er ensrettet. Disse ligger næsten alle med præcis én times forskel og udregnes i dag ud fra det man kalder for UTC; Coordinated Universal Time. Nulpunktet for UTC er lokaliseret i Greenwich, England. Dette nulpunkt varierer to gange årligt...